Monday, October 10, 2011

Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản mũi nhọn: Tái khẳng định vị thế


(baodautu.vn) Không giống như dự báo, các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam vẫn còn khả năng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, vì vậy, đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp để thúc đẩy.’

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment