Monday, October 10, 2011

Vì sao 3 năm, Sudico 2 lần thay đổi Tổng giám đốc?


(Dân trí)- Thời gian qua, trước sự kiện HĐQT Công ty Sudico bổ nhiệm ông Ngô Vĩnh Khương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Bởi chỉ trong vòng 3 năm mà Công ty này đã 2 lần thay đổi Tổng giám đốc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment