Monday, October 10, 2011

Vàng vượt 1,670 USD/oz khi USD sụt giá


(Vietstock) - Giá vàng tăng vọt lên trên 1,670 USD/oz lần đầu tiên trong hơn hai tuần khi nhà đầu tư quan tâm hơn đến các loại hàng hóa và cổ phiếu do đồng USD giảm giá.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment