Monday, October 10, 2011

Vàng thế giới tăng vượt 1.680 USD/oz


Giá vàng tăng nhờ những dấu hiệu khả quan của châu Âu, khi Pháp-Đức bàn bạc đưa ra kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ khu vực.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment