Sunday, October 9, 2011

Ước mơ của một trí nông


(DN) Xuất thân nông dân nên những gì Giám đốc Công ty VIDAN (Vì Dân) Nguyễn Văn Phong đang làm đều hướng tới mục tiêu: làm sao để những người nông dân giàu lên từ mồ hôi công sức của mình.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment