Sunday, October 9, 2011

Tỷ giá USD/VND ngày 10/10


(NDHMoney) Ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.653 đồng/USD.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment