Tuesday, October 11, 2011

Trình Chính phủ dự thảo nghị định miễn, giảm thuế


<p>TT - Theo ông Nguyễn Văn Phụng - phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), triển khai nghị quyết 08 của Quốc hội khóa XIII, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định về miễn, giảm, giãn một số chính sách thuế. </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment