Sunday, October 9, 2011

Trên 67.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài


(SGGP). – Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, tháng 9 đã có trên 7.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment