Wednesday, October 12, 2011

Tinh thần doanh nhân Việt - Kỳ 3: Tài năng và thiển cận


Lược ghi trả lời của ông Nguyễn Trần Bạt, người lập công ty tư nhân đầu tiên của VN thời kỳ đổi mới, hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc InvestConsult Group, tại buổi tọa đàm "Tinh thần doanh nhân Việt". Tiếp theo Thanh Niên số ra ngày 12.10.2011.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment