Tuesday, October 11, 2011

Tiếp tục bán can thiệp thị trường vàng


(baodautu.vn) Để ổn định thị trường vàng, ngoài việc bán can thiệp mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần có thêm giải pháp cho thị trường đặc biệt này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment