Thursday, October 13, 2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các doanh nhân trẻ tiêu biểu


Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment