Monday, October 10, 2011

Thông tin thị trường


* Theo Cục đầu tư nước ngoài, đến nay các doanh nghiệp VN đã có 601 dự án đầu tư tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Phần lớn vốn đầu tư của VN đưa vào các lĩnh vực: năng lượng, dịch vụ viễn thông, nông thôn và khai khoáng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment