Tuesday, October 11, 2011

Thị trường - Doanh nghiệp - Nhà nước


(baodautu.vn) Dư luận xã hội đang quan tâm đến nhiều vấn đề kinh tế của đất nước, trong đó có giá xăng dầu, giá điện, giá vàng và lãi suất tiền gửi, tiền vay. Hiện có nhận thức và quan điểm khác nhau nên chưa tìm được tiếng nói chung đối với các giải pháp trong ngắn hạn và trung hạn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment