Thursday, October 13, 2011

Thị trường - Doanh nghiệp - Nhà nước


(baodautu.vn) Mỗi câu chuyện về giá xăng dầu, giá điện, giá vàng và lãi suất tiền gửi, tiền vay có sắc thái riêng, nhưng đều liên quan đến vấn đề cơ bản của kinh tế thị trường: mối quan hệ giữa thị trường và chủ thể của thị trường - doanh nghiệp với Nhà nước.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment