Sunday, October 9, 2011

Thí điểm hỗ trợ cả gói cho doanh nghiệp


TT - Lần đầu tiên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà chấp thuận cho Sở Khoa học - công nghệ TP đề xuất danh sách các doanh nghiệp để thực hiện thí điểm cơ chế doanh nghiệp nhận hỗ trợ cả gói theo chính sách hiện hành.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment