Wednesday, October 12, 2011

Tăng cường các biện pháp ổn định giá cả cuối năm, góp phần kiềm chế lạm phát


– Từ đầu năm đến nay, công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường luôn được chú trọng, nhờ đó giá cả thị trường từng bước ổn định, góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người dân.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment