Monday, October 10, 2011

SPDR Gold Trust lại ‘xả hàng’ khi giá vàng tăng


(NDHMoney) Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra 1,52 tấn vàng trong bối cảnh giá kim loại quý này tăng mạnh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment