Monday, October 10, 2011

SPDR bất ngờ xả 1,52 tấn vàng


Như vậy trong 10 ngày đầu tháng 10, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới đã bán ròng 3,94 tấn vàng, sau khi bán ròng 0,38 tấn ở tháng 9.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment