Thursday, October 13, 2011

Sẽ mạnh tay với Công ty TNHH H&M Vina


(PL)- “Công ty TNHH H&M Vina (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) đã vi phạm pháp luật lao động nghiêm trọng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment