Tuesday, October 11, 2011

S&P và Fitch hạ bậc tín nhiệm hàng loạt ngân hàng Tây Ban Nha


(Vietstock) - Standard & Poor's (S&P) và Fitch vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của hàng loạt ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha do triển vọng ngày càng yếu kém của nền kinh tế nước này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment