Sunday, October 9, 2011

Phố Wall chờ đợi kết quả kinh doanh quý III và động thái từ Fed


Giới đầu tư chờ đợi kết quả quý III liệu có đủ để đẩy thị trường tăng điểm và khủng hoảng nợ công châu Âu sẽ tiếp diễn thế nào.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment