Monday, October 10, 2011

Phố Wall bật mạnh sau cam kết của Pháp và Đức


Đà tăng khiến S&P 500 vượt mức trung bình 50 ngày giao dịch lần đầu tiên trong tháng 7, một tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng trở lại...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment