Sunday, October 9, 2011

Phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn 250 triệu đồng


TT - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn do đã xả nước thải, khí thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment