Thursday, October 13, 2011

Nợ tiền tỷ bảo hiểm xã hội vẫn được xét chọn “Sao Vàng đất Việt”?


Hai ngày qua, tại Khánh Hòa, có hai dòng tin chính thống cùng đề cập đến Công ty cổ phần Mai Linh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (có trụ sở chính tại Tp. Nha Trang), nhưng “nghịch chiều” nhau khi một bên là thành tích và bên kia là khuyết điểm.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment