Wednesday, October 12, 2011

Nợ BHXH vẫn được giải Sao vàng đất Việt


(PL)- Ngày 12-10, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Nha Trang (Khánh Hòa) có công văn đề nghị Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh này xem xét lại việc đề cử Công ty Cổ phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt giải Sao vàng đất Việt.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment