Monday, October 10, 2011

Nhiều địa phương phân bổ vốn không đúng với cơ cấu


(baodautu.vn) Tính đến đầu tháng 10/2011, với 33.831,5 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) đã được giải ngân, đạt 75,2% kế hoạch (45.000 tỷ đồng). Đây là năm thứ 3 liên tiếp kế hoạch giải ngân nguồn vốn TPCP được hoàn thành .

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment