Sunday, October 9, 2011

Nhiều doanh nghiệp ‘hồ hởi’ khoe cán đích lợi nhuận


Trong số các doanh nghiệp đã công bố, có 8 doanh nghiệp công bố đã cán đích kế hoạch lợi nhuận năm, hoặc, dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao phó.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment