Monday, October 10, 2011

Nếu...


Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản chỉ đạo các sở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm, nhấn mạnh vào việc “siết” vòng quản lý để người dân, các cơ sở kinh doanh thịt gà tuân thủ quy định về sử dụng hóa chất, phụ gia, chất nhuộm màu trong sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment