Tuesday, October 11, 2011

Làm giàu nhờ người nuôi cá


20 năm trước, ở An Giang có một cô gái nghèo hằng ngày bơi xuồng đi bán từng ký mỡ cá tra. Cô ấy bây giờ vẫn ngày ngày tính chuyện bán mỡ cá nhưng người mua là những đối tác nước ngoài và tiền lãi thu về phải tính bằng triệu đôla.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment