Monday, October 10, 2011

Kỳ I: Trung Quốc cách tân như thế nào?


Tuần Việt Nam giới thiệu loạt bài viết của John Kao - Chủ tịch Viện Cách tân Quy mô Lớn (ILSI), Mỹ – nói về sự cách tân của Trung Quốc, kết quả của chuyến làm việc của ông tại Trung Quốc vừa qua.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment