Tuesday, October 11, 2011

Kim ngạch xuất khẩu chín tháng đạt 70 tỷ USD


Theo Bộ Công thương, chín tháng đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu (XK) đã đạt 88% kế hoạch năm với tổng kim ngạch khoảng 70 tỷ USD, tăng 35,4% so cùng kỳ năm 2010.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment