Thursday, October 13, 2011

Không quản nổi quảng cáo


DN xin phép quảng cáo mà làm sai giấy phép thì phạt đến 40 triệu đồng, nếu cứ quảng cáo không phép thì phạt chỉ tối đa 20 triệu đồng!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment