Tuesday, October 11, 2011

Khối ngoại “ngắm” nhà ở trung bình


(baodautu.vn) Tìm mọi cách để huy động nguồn tài chính cho các dự án tại Việt Nam, nhưng nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment