Wednesday, October 12, 2011

Kêu gọi 'cứu' doanh nghiệp là xúc phạm doanh nhân


(VEF.VN) - Những doanh nhân chân chính đều luôn sẵn sàng lỗ tạm thời để người công nhân không phải ra đứng đường. Nếu khó khăn mà nói rằng, đừng trị lạm phát, hãy 'cứu" doanh nghiệp thì đó là xúc phạm doanh nhân, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chia sẻ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment