Sunday, October 9, 2011

Định chế tài chính dự báo giá vàng lên tới 2.464 USD


(NDHMoney) Nỗi lo khủng hoảng nợ châu Âu có thể hỗ trợ cho giá vàng trong tuần này, trong khi Morgan Stanley nâng dự báo giá vàng lên tới 2.464 USD/oz.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment