Thursday, October 13, 2011

Hiệp hội Ngân hàng không đề xuất áp trần cho vay ở liên ngân hàng


(PL)- Ngày 13-10 Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) khẳng định không có ý định kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc áp trần lãi suất liên ngân hàng (lãi suất cho vay giữa ngân hàng với ngân hàng).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment