Sunday, October 9, 2011

Hết vàng bình ổn liệu thị trường có "sốt"?


(Dân Việt) - Khi vàng bình ổn đã hết thì liệu thị trường này có ổn định dài hơi trong khi NHNN lại ngừng huy động vàng trong dân hay không?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment