Wednesday, October 12, 2011

Hết đất để chôn tro xỉ nhiệt điện


Mỗi năm, các nhà máy nhiệt điện Việt Nam tiêu thụ gần 14 triệu tấn than và thải ra khoảng 4,5 triệu tấn tro xỉ phế thải. Đến năm 2020, lượng tro xỉ thải lên đến 16 triệu tấn/năm.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment