Sunday, October 9, 2011

Hà Nội chủ động phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ


Đã 57 năm trôi qua từ ngày đoàn quân chiến thắng tiến vào Thủ đô Hà Nội. Kể từ khi đó, Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực công thương. Để đáp ứng nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Hà Nội đang tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, bởi đây được xem là chìa khóa để phát triển sản xuất công nghiệp của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment