Sunday, October 9, 2011

Hà Nội 1001 tuổi


Hôm nay, ngày 10/10, Hà Nội kỷ niệm 57 năm giải phóng thủ đô, cũng là lúc Hà Nội tròn 1001 tuổi.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment