Monday, October 10, 2011

Giữ chân nhân viên trong giai đoạn khủng hoảng


Đội ngũ nhân sự năng động, tích cực sẽ là nhân tố quyết định cho sự sống còn của công ty trong thời điểm khủng hoảng. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn trăm bề, giữ chân được nhân sự không phải là một bài toán dễ dàng cho chủ doanh nghiệp.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment