Monday, October 10, 2011

Giá vàng tiến lên vùng 1.700 USD/oz, dầu thô vượt 85 USD/thùng


(NDHMoney) Đón thông tin hỗ trợ, giá vàng đang tiến lên vùng 1.700 USD/oz, trong khi giá dầu thô đã vượt 85 USD/thùng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment