Monday, October 10, 2011

Giá dầu thô lên cao nhất 2 tuần


Phiên đầu tuần, giá dầu trên 2 sàn Nymex và ICE đóng cửa với mức tăng 2,9% so với giá chốt tuần trước.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment