Thursday, October 13, 2011

G5 + 1 và nỗi lo lợi ích nhóm


(baodautu.vn) Ngân hàng Nhà nước nên có cơ chế để các doanh nghiệp nhà nước, hoặc ngân hàng quốc doanh đứng ra đảm nhận nhiệm vụ bình ổn thị trường vàng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment