Monday, October 10, 2011

Dow Jones tăng 330 điểm nhờ diễn biến tích cực tại châu Âu


S&P 500 rời ngưỡng của trạng thái thị trường giảm điểm bởi lạc quan châu Âu sẽ đưa ra biện pháp giải quyết khủng hoảng nợ và sau khi số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment