Wednesday, October 12, 2011

Doanh nhân Việt Nam không chờ phép màu


Năm 2011, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều áp lực bởi những biến động về tài chính, chính trị, xã hội chung trên thế giới. Trong giai đoạn khó khăn, đã xuất hiện không ít những doanh nhân có cách nghĩ, cách làm mới, đang nỗ lực hết mình, động viên nhau khai thác tối đa những lợi thế để tiếp tục phát triển.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment