Wednesday, October 12, 2011

Doanh nhân trẻ: Khát vọng đa dạng hơn


Lớp doanh nhân trẻ hiện nay mong muốn làm giàu chính đáng, muốn đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của đất nước và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, xã hội, đẩy thương hiệu vươn ra quốc tế…

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment