Wednesday, October 12, 2011

Doanh nghiệp Huế “góp đá” hơn 1,1 tỉ đồng


<p>TT - Cuộc vận động doanh nhân, doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế “Góp đá xây Trường Sa” do Hội Doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng báo <em>Tuổi Trẻ</em> phát động từ nửa tháng qua đã thu được kết quả bước đầu rất tốt đẹp. </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment