Thursday, October 13, 2011

Doanh nghiệp chủ động vượt khó


Do tác động khách quan của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp (DN) gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất, kinh doanh của các DN đang phải đối mặt tình trạng giá cả đầu vào tăng, khó tiếp cận vốn, lãi suất cao, hàng tồn kho lớn. Theo số liệu cập nhật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng chín cả nước có hơn 48.700 DN giải thể, ngừng hoạt động, tăng 21,8% so cả năm 2010, chủ yếu là DN nhỏ và vừa (trong đó có hơn 5.800 DN giải thể, hơn 11.400 DN ngừng hoạt động và gần 31.500 DN đã dừng nộp thuế).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment