Thursday, October 13, 2011

Chưa nên để người nước ngoài tham gia công đoàn


(SGGP). – Theo dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), quy định người lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đang làm việc tại các doanh nghiệp của Việt Nam có thời hạn hợp đồng lao động từ một năm trở lên, có giấy phép lao động, tự nguyện và thừa nhận điều lệ công đoàn Việt Nam thì trong thời gian làm việc tại Việt Nam có quyền gia nhập công đoàn Việt Nam.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment